Enquête VIV-leden

Tijdens één van de vergaderingen kwam naar voren dat er bij veel leden behoefte is aan kennisdeling, in de breedste zin van het woord: vacatures, opleidingen samen initiëren, forum waar vragen kunnen worden gesteld, promotie van Achterhoek als arbeidsmarkt etc. Er zijn diverse middelen die we daarvoor in kunnen zetten. Om te bepalen welk(e) middel(en) het meest geschikt is/zijn, gaan we eerst inventariseren wat de wensen zijn middels onderstaand formulier. 
 

Inventarisatie kennisdeling VIV

 1.  
 2.  
 3.  
 4.        
 5.  
 6.  

 7.  
 8.  


 9.  


 10.  
 11.   12.  
 13.  
 14.