Over VIV

Doelstelling van de VIV
De Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) is het platform om de gemeenschappelijke belangen van haar leden  te behartigen zodanig, dat daarmee de leden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen vormgeven en realiseren. 
 
Hoe wordt deze doelstelling concreet vormgegeven:
  1. Door samenwerking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te realiseren. Dat wil zeggen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Varsseveld en omgeving.
  2. Door  te werken aan het verbeteren van het imago van Varsseveld en de regio. 
  3. Door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat met aspecten als goede infrastructuur, ruimtelijke ordening, gemeentelijke verordeningen, belastingen etc.
  4. Door voorwaarden te scheppen die er voor zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel.
  5. Door samenwerking de innovatieve kracht van de individuele leden te verbeteren.
  6. Creëren van schaalvoordelen door gemeenschappelijke inkopen en dergelijke.
 
De leden van de VIV bestaan uit industriële bedrijven, productiebedrijven, industriële professionele handelsondernemingen en industriële professionele dienstverleners.
 
Om het karakter van de VIV op een hoog niveau te houden wordt van de leden verwacht dat zij een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de kwaliteit die de VIV wil uitstralen.