Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items

Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV)

De VIV is een samenwerkingsverband van Varsseveldse industriële ondernemingen, opgericht in 1963. De VIV werkt actief aan werk en infrastructuur en wil een waarborg zijn voor een in alle opzichten gezond leefklimaat. Door gegevens en ervaringen onderling uit te wisselen, werken wij samen aan betere producten en/of diensten van de aangesloten bedrijven.

Stimulering van de arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden is ook een belangrijk onderwerp waar we ons voor inzetten o.a. door contacten te onderhouden met de verschillende onderwijsinstellingen in de regio.

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en we zetten ons daarbij o.a. in voor voldoende woningbouw en goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Zo hebben we een parkmanagementorganisatie opgericht die het beheer van de bedrijventerreinen overneemt van de gemeente.

Daarnaast speelt de VIV een belangrijke rol op sociaal en cultureel gebied, waarbij het diverse initiatieven in Varsseveld en de regio ondersteunt. Om de aansluiting met de bewoners in de gemeente en daarbuiten te houden, organiseren we iedere 5 jaar de succesvolle VIV Open Dagen waar duizenden bezoekers op afkomen. Een mooie mogelijkheid voor de aangesloten bedrijven om te laten zien wat men in huis heeft en zich daarmee gezamenlijk te laten zien wat de VIV leden allemaal te bieden hebben.

Doelstelling van de VIV

De Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) is het platform om de gemeenschappelijke belangen van haar leden  te behartigen zodanig, dat daarmee de leden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen vormgeven en realiseren. 

Hoe wordt deze doelstelling concreet vormgegeven:

  • Door samenwerking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te realiseren. Dat wil zeggen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Varsseveld en omgeving.
  • Door  te werken aan het verbeteren van het imago van Varsseveld en de regio. 
  • Door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat met aspecten als goede infrastructuur, ruimtelijke ordening, gemeentelijke verordeningen, belastingen etc.
  • Door voorwaarden te scheppen die er voor zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel.
  • Door samenwerking de innovatieve kracht van de individuele leden te verbeteren.
  • Creëren van schaalvoordelen door gemeenschappelijke inkopen en dergelijke.

De leden van de VIV bestaan uit industriële bedrijven, productiebedrijven, industriële professionele handelsondernemingen en industriële professionele dienstverleners.

Om het karakter van de VIV op een hoog niveau te houden wordt van de leden verwacht dat zij een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de kwaliteit die de VIV wil uitstralen.


Meer weten of lid worden? Neem dan contact met ons op!

Contact