Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items

Een Blik in de Wereld van VIV: een Gesprek met de Voorzitter Jan Willem Boezel

In een tijd waarin bedrijven gedijen bij een dynamische omgeving, wordt de rol van collectieve initiatieven steeds belangrijker. De Varsseveldse Industriƫle Vereniging (VIV) staat centraal in dit streven naar collectieve vooruitgang en belangenbehartiging. We zaten samen met de voorzitter van VIV om meer inzicht te krijgen in hun missie, motivatie en activiteiten.

  • Kun je ons vertellen waarom je persoonlijk betrokken raakte bij de VIV?

Ons bedrijf was lid van de VIV. Ik ging als afgevaardigde al naar de ledenvergaderingen en werd gevraagd door de toenmalige voorzitter.

  • Wat was je motivatie om voorzitter te worden?

Het is van groot belang dat wij als ondernemers niet alleen focussen op de problemen die zich voordoen, maar juist actief deel uitmaken van de oplossing. Ik ben van mening dat het essentieel is om vooruit te kijken naar de lange termijn en ons in te zetten voor de duurzame ontwikkeling van Varsseveld, zowel op het gebied van woningbouw, industrie als faciliteiten, zodat we een solide basis leggen voor de toekomst.

  • Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen voor bedrijven binnen het vakgebied om lid te worden van de VIV?

De netwerkfunctie en de toegang tot lokale politiek zijn van groot belang. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp, wat weer positieve effecten heeft voor onze medewerkers

  • Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee de leden momenteel worden geconfronteerd, en hoe ondersteunt de VIV hen hierbij?

Ik ben van mening dat veel ondernemers momenteel te kampen hebben met energiearmoede en een tekort aan huisvesting voor hun personeel. Als VIV hebben we actief gelobbyd voor extra woningen in Varsseveld, wat succesvol is geweest. Op het gebied van energie streven we ernaar om alles binnen ons vermogen te doen om tot oplossingen te komen.

  • Hoe werkt de VIV samen met overheidsinstanties en andere belangrijke belanghebbenden om de belangen van haar leden te behartigen?

De VIV maakt deel uit van het SIKA, het overlegorgaan dat op regionaal niveau met de politiek in de Achterhoek spreekt. Op lokaal niveau onderhouden we direct contact met de gemeente.

  • Op welke manieren stimuleert de VIV innovatie en groei binnen het vakgebied?

Door middel van ons netwerk en het delen van inzichten tussen bedrijven, bevorderen we innovatie. VIV zet zich actief in voor het promoten van projecten onder haar leden en vraagt bijvoorbeeld het College om een proactieve benadering te hanteren. Diverse initiatieven, variƫrend van onderwijsprogramma's tot de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen, worden gesteund en aangemoedigd.