Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items
15 januari 2024

Onderzoek Smart Energy Hub (SEH)

Op bedrijventerrein Hofskamp te Varsseveld is er congestie afgekondigd voor levering en terug levering van elektriciteit tot 2030 (volgens laatste mondelinge berichtgeving Liander).

Er zijn meerdere bedrijven die aangeven ambitie te hebben om te groeien in de komende jaren maar hier geen grotere aansluiting voor zullen krijgen vóór 2030. In de omgeving van Hofskamp zijn er ook enkele duurzame energie-opwekinitiatieven, zoals wind- en zonne-opwek.

De VIV onderzoekt nu met een aantal deelnemende bedrijven de mogelijkheid tot het opzetten van een Smart Energy Hub. Dit opdracht van dit onderzoek luidt: ontwerp (technisch, juridisch, financieel en organisatorisch) een lokale energy hub voor en met bedrijven op het bedrijventerrein, Hofskamp. Breng daarbij de kansen inbeeld om meer netcapaciteit beschikbaar te maken voor de vraag van grootverbruiksaansluitingen en welke onderlinge samenwerking hiervoor benodigd is.

We volgen voor het onderzoek een stappenplan:

  • Welke bedrijven willen deelnemen aan het onderzoek?
  • Invullen van een Quickscan over het huidige verbruik & verwachtingen voor de toekomst
  • Opvragen van het verbruik- en opwekprofiel per bedrijf
  • Bepalen of bedrijf op juist onderstation en middenspanningsmeter zit
  • Onderzoeken of en voor welke bedrijven er een mogelijkheid is tot het oprichten van een SEH.

 

Waar staan we nu?

We hebben een tussenrapport ontvangen waarin duidelijk gemaakt wordt welke bedrijven op elektriciteitsniveau met elkaar communiceren.
Op basis hiervan wordt er bekeken of we alle benodigde informatie (verbruiksprofiel) hebben.

In veel gevallen is er extra informatie benodigd, deze gaan we de komende maand uitvragen bij de betreffende bedrijven.

 

Wordt vervolgd!

SEH

Smart Energy Hub